Wheel of Time CCG tradingkort

CCG är kort för collectable card game, vilket på svenska översätts till samlarkortspel. Denna artikel kommer därmed handla om kortspelet Wheel of Time och dess samlarkort. Spelet är byggt på en serie romaner med samma namn som till en början skrevs av Robert Jordan och sedan, efter hans bortgång, av Brandon Sanderson.För att spela Wheel

Read More

7th Sea CCG tradingkort

7th Sea är ett rollspel med tradingkort som släpptes första gången 1999 och är baserat på Swashbuckling Adventures. Här intar spelarna roller som pirater och kaptener i den fiktiva världen Théah, där de börjar med ett skepp och en besättning. Spelet har inslag av det ockulta och spelaren får olika uppdrag som skattsökare på de

Read More